منو

با ما در تماس باشید

حکم ارضا کردن زن بدون دخول در زمان پریودی چیست؟


			
		حکم ارضا کردن زن بدون دخول در زمان پریودی چیست؟
منبع : همگروه