منو

با ما در تماس باشید

بختیاری زاده: فرهاد نباید آلترناتیو شود تا هر مربی که می‌آید از او بترسد


			
		بختیاری زاده: فرهاد نباید آلترناتیو شود تا هر مربی که می‌آید از او بترسد
منبع : همگروه