منو

با ما در تماس باشید

دادکان: فدراسیون را عقیم کرده و اختیاراتش را گرفته‌اند/ آدم نالایق می‌گذارید و انتظار پیشرفت دارید؟


			
		دادکان: فدراسیون را عقیم کرده و اختیاراتش را گرفته‌اند/ آدم نالایق می‌گذارید و انتظار پیشرفت دارید؟
منبع : همگروه